The actual EB application spectrum and its prospects beside welding

The actual EB application spectrum and its prospects beside welding
Björn Hansen, Thorsten Löwer

 

Cite as:

Since the industrial use of the electron beam as a reliable high power precision tool for challenging welding tasks, its properties have been applied to a wide application spectrum in manufacturing and scientific environment. The continuing demand on increase in productivity leads the development to enhance e.g. deflection speed, beam power and pulse rates as well as the software functional range, therefore new prospects beside the established welding process come apparent.

 

От началото на промишленото използване на електронния лъч като надежден и с висока мощност прецизен инструмент за решаване на различни задачи за заваряване, неговите свойства са били приложени към широк спектър приложения в производството и в научните изследвания. Продължаващото търсене на по- висока производителност на заваръчния процес води към развитието на нарастващи скорост ти на отклонение на снопа, мощност на лъча и честотата на импулсите, както и софтуер за функционалния обхват, следователно стават ясни нови перспективи, освен установените режими на заваряване.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Hansen B., Löwer T. The actual EB application spectrum and its prospects beside welding. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51 (5-6), 2016, pp. 288-291, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20160506-49