Testing of the technology of local electron-beam annealing of circular samples of titanium alloy VT8-1 applied to aircraft engine product – a welded compressor drum

Testing of the technology of local electron-beam annealing of circular samples of titanium alloy VT8-1 applied to aircraft engine product – a welded compressor drum
Pavel Denysiuk

 

Cite as:

In this paper the local heat treatment by an electron beam in vacuum is applied to the welded compressor drum of the aircraft engine made of VT8-1 titanium alloy. The alternative ЕВ technology is described, the method of measuring the annealing temperature of the continuously rotating parts is represented; the temperature distribution along the thickness and length of the radial weld is studied. After testing on experimental samples, this method has been successfully implemented in one of the aircraft engine plants.

 

В тази статия се прави локална топлинна обработка с електронен лъч във вакуум върху заварен барабан на компресор на самолетен двигател, изработен от титанова сплав VT8-1. Описана е тази алтернативна електроннолъчева технология, представен е методът за измерване на температурата на отгряване на непрекъснато въртящите се части; изучено е разпределението на температурата по протежение на дебелината и радиалната дължина на заварката. След тестване на експериментални проби, този метод е успешно приложен в един от заводите за самолетни двигатели.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Denysiuk P. Testing of the technology of local electron–beam annealing of circular samples of titanium alloy VT8–1 applied to aircraft engine product – a welded compressor drum. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51 (5-6), 2016, pp. 292-298, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20160506-50