On the spectra of scale-free and small-world networks

On the spectra of scale-free and small-world networks
Mircho Mirchev

 

Cite as:

This paper reviews the most commonly used models of complex systems and networks -Erdos -Renyi, Watts-Strogatz and Barabasi-Albert models. These models address different sets of properties and phenomena of real-life networks. Spectral analysis of the reviewed models has been made and also a dataset of Autonomous Systems (AS) links is been reviewed. Spectral analysis for the AS-links graph has been made and compared the spectra of the reviewed models. Based on this works, a new model can be developed, that better describes the unique characteristics of the biggest and most complex network – Internet.

 

Настоящата разработка разглежда основните модели за изграждане на т.нар. комплексни системи и мрежи – модел на Ердьос-Рение, модел на Ватс-Строгац и модел на Барабаши-Алберт. Тези модели са създадени за описание на различни феномени наблюдавани в мрежите в реалния свят. Направен е спектрален анализ на представените модели, както и е изследвана базата от данни с връзките между автономните системи в Интернет. Също така е направена е съпоставка между спектралните характеристики на анализираните модели и мрежи. Въз основа на работата може да се разработи нов модел на изграждане на графи описващи една от най-големите мрежи в света – Интернет.

 


 

Cite this article as:

Mirchev M. On the spectra of scale-free and small-world networks. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 54 (1-2), 2019, pp. 9-16, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20190102-02