Laser welding under reduced pressure

Laser welding under reduced pressure
Philipp Sieber, Björn Hansen, Thorsten Löwer, Alexander Maaz

 

Cite as:

The increasing market demand for the application of solid-state lasers in industrial welding processes requires a fundamental adjustment of the process technology and the system concept. An almost spatter-free high efficient process – laser welding under reduced pressure – has now found its way into series production. For weld applications with strict standards concerning the weld-seam and functional surfaces, this process provides cost-effectiveness and a technology optimization focused on the benefits of the solid-state laser beam characteristics.

 

Нарастващото търсене на пазара за прилагането на твърдотелни лазери в индустриални заваръчни процеси изисква фундаментална промяна на технологията на процеса и системната концепция. Почти без пръски високо ефективният процес – лазерно заваряване при понижено налягане – сега е намерил своя път в серийното производство. За заваръчни приложения със строги стандарти по отношение на заваръчния шев и функционалните повърхности, този процес осигурява ефективност на разходите и оптимизиране на технологията, като се фокусира върху ползите от характеристиките на заваряването с твърдотелни лазерни лъчи.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Sieber P., Hansen B., Löwer T., Maaz A. Laser welding under reduced pressure. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51 (5-6), 2016, pp. 318-323, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20160506-55