Experimental study on sterilization of food with self-igniting plasma formed from liquid using plasma-based ion implantation

Experimental study on sterilization of food with self-igniting plasma formed from liquid using plasma-based ion implantation
Koji Kakugawa, Manami Hosotani, Miyo Arikado, Tomonori Tabe, Kenta Fukutomi, Yoshinobu Tsuchiya, Takeshi Tanaka

 

Cite as:

We attempted to sterilize food using plasma-based ion implantation with self-ignited plasma formed from liquid. Based on sterilization experiments, hydrogen peroxide was selected to generate self-ignited plasma. The most effective pulse voltage was determined to be −10 kV. However, for pulse width, the optimum condition differed for every sample. Finally, the mortality under the optimum condition of each sample was 98.7% from rice bran, 80.5% from coriander, and 81.4% from cumin. Through this study, it was clarified that self-ignited plasma generated from hydrogen peroxide was able to increase the sterilization effect.

 

Направен е опит да се стерилизира храна, като се използва плазмена йонна имплантация със самовъзпламеняваща се плазма, образувана от течност. На базата на стерилизационни експерименти за генерирането на самозапалима се плазма, беше избран водороден пероксид. Беше установено, че най-ефективното пулсово напрежение е 10 kV. В същото време оптималната продължителност на пулса варира в зависимост от пробата. Накрая бе установено, че смъртността при оптимални условия за всяка една проба е: 98.7% за оризовите трици, 80.5% при кориандъра и 81.4% при кимиона. Чрез проведеното изследване беше потвърдено, че самозапалимата плазма генерирана от водороден пероксид успешно повишава стерилизационният ефект.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Kakugawa K., Hosotani M., Arikado M., Tabe T., Fukutomi K., Tsuchiya Y., Tanaka T. Experimental study on sterilization of food with self-igniting plasma formed from liquid using plasma-based ion implantation. Journal – Electrotechnica & Electronica (E+E), Vol. 53, No. 7-8, 2018, pp. 194-198, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20180708-08