Construction of a preliminary educational system for file backup system using secret sharing technique

Construction of a preliminary educational system for file backup system using secret sharing technique
Takeshi Tanaka, Nobuharu Okamitsu, Noriyuki Yamada, Toyoharu Takemoto, Katia Vutova

 

Cite as:

Information-Technology Promotion Agency points out Ransomware as the second-ranked damage to organizations as well as individuals in “10 Major Security Threats 2017”. Information is stored in three data files separately by using the secret sharing technology that can freeze the activities of Ransomware. When two of three distributed files are combined, the original information can be reproduced. We have built a preliminary education system for file backup using secret sharing technique to study the outline of this technology and experience operation. In the future, as an application of this technology, we would like to build a high secure information environment at home where you can fulfill the educational oriented work safely. In the environment, you are unnecessary to bring back the USB memory to your home. Also, we will try to use “Secure Explorer” technology to promote “work style reform” at the educational fields.

 

Агенцията за насърчаване на информационните технологии NIPA (National IT Promotion Agency – Republic of Korea) посочва Ransomware като втори по значимост зловреден вирус за организации и отделни потрбители в материала “10-те най-големи заплахи за сигурността – 2017”. В използваната от нас и описана в тази статия система, информацията се съхранява отделно в три файла с данни, като се използва технологията “secret sharing (тайно споделяне)”, която може да блокира дейността на Ransomware вируса. Когато се комбинират два от трите разпределени файла, оригиналната информация може да бъде възпроизведена. Инсталирахме опитна версия на предлаганата „secret sharing” технология за целите на образованието в Хирошимски технологичен институт като част от система за архивиране на файлове – “Secure Explorer”. Целта е да се изучат по-подробно практическите плюсове и минуси на тази технология и придобиването на повече опит при нейното използване в практиката. В бъдеще, като приложение на “secret sharing” технологията, бихме искали да изградим сигурна информационна среда, където може да се разчита на целостта и безопасността на съхраняваната информация в съвременните IT условия, без да е необходимо да се използват и съхраняват отделни копия на външни носители, които да се носят в къщи. Също така ще се опитаме да използваме технологията “Secure Explorer”, за да въведем и популяризираме тази нова “реформа в стила на работата” в сферата на образованието.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Tanaka T., Okamitsu N., Yamada N., Takemoto T., Vutova K. Construction of a preliminary educational system for file backup system using secret sharing technique. Journal – Electrotechnica & Electronica (E+E), Vol. 53, No. 11-12, 2018, pp. 321-326, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20181112-08