Analysis and Generalization of Scientific and Educational Information Book in the Field of Nano-Electronics

Analysis and Generalization of Scientific and Educational Information Book in the Field of Nano-Electronics
Victor M. Spivak, Elena G. Koleva, Anna G. Vlasyuk

 

Cite as:

In this paper analysis and generalization of the scientific and educational properties of information textbooks on nano-electronics, created from the scientists of the Institute of Electronics at Bulgarian Academy of Sciences, the Power Institute at the Academy of Sciences of Moldova, the National Technical Universities of Ukraine: “Kiev Polytechnic Institute” and “Polytechnic University of Lvov” is presented. The prepared monographs are also textbooks and they are based on the authors own most significant research results and on results obtained in leading companies and academia of various developed countries in the world.

 

В тази работа е представен анализ и са обобщени научните и учебните качества на информационните учебни пособия по наноелектроника, създадени от учените от Института по електроника на Българската академия на науките, Института по Енергетика на Академията на науките на Молдова, Националните Технически Университети на Украйна “Киевски Политехническия институт” и “Лвовска политехника”. Издадените монографии са също учебници и те са основани на авторските собствени най-значими изследователски резултати, както и на резултатите от научните изследвания на някои водещи фирми и академичните организации на различни развити страни пo света.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Spivak V., Koleva E., Vlasiuk A. Development and generalization of scientific and educational information book in the field of nanoelectronics. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 49 (5-6), 2014, pp. 356-359, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20140506-61