A study on 3D printing technologies and their applications

A study on 3D printing technologies and their applications
Ivanka Tsvetkova, Plamen Zahariev

 

Cite as:

3D printing turns digital 3D models into solid objects by building them up in layers. The technology was first invented in the 1980s, and since that time has been used for rapid prototyping. Currently, it is possible to 3D print in a wide range of materials, which defines the numerous applications for this technology. In the dawn of the 3D printing, its only application was prototyping, but now, with the modern technologies, there are many fields from medicine to fashion, where 3D printing is getting more appropriate. In this paper we analyse the applications, which are suitable for the different 3D printing technologies. The introduction section presents the process of 3D printing. The second section of the paper presents analysis on the three main steps in the process of 3D printing. The next chapter of the paper presents comparison between different 3D printing technologies. The last section of the paper presents analysis of the most common applications for the different 3D printing technologies. The paper is then completed by the conclusion section, followed by the acknowledgment and references sections.

 

3D възпроизвеждането на обекти превръща цифровите 3D модели в солидни обекти, като ги изгражда слой по слой. Технологията е създадена през 80-те години на миналия век и от тогава се използва за бързо прототипиране. В днешно време има голямо разнообразие от материали за печатане, което определя и широкото разпространение и множеството приложения на 3D технологиите. В началото единственото приложение е било за създаване на прототипи на обекти, но днес с модерните технологии 3D възпроизвеждането на обекти е подходящо за широк кръг от приложения от медицината до модата. В тази статия се анализират кои приложения са подходящи за различните 3D технологии. Във въведението е представен процесът по 3D възпроизвеждане на обекти. Във втората част на статията са анализирани трите основни стъпки от процесът по 3D репликиране на обекти. В следващата част е представено сравнение между различните 3D технологии за възпроизвеждане на обекти, а в последната част от статията са представени различни области на приложение за тези технологии. Статията завършва със заключение, следвано от благодарности и използвани литературни източници.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Tsvetkova I. D., Zahariev P. Z. A study on 3D printing technologies and their applications. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51 (9-10), 2016, pp. 38-46, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20160910-07