Training students using presentations at meetings in the fields of physics, engineering and technologies

Training students using presentations at meetings in the fields of physics, engineering and technologies
Tomomi Tanioka, Katia Vutova, Masayuki Yamauchi, Takeshi Tanaka

 

Cite as:

Rapid globalization requires for researchers and engineers to have broad scientific knowledge, logical thinking, problem-solving ability, and expressiveness. To improve these skills and to help students advance in their practical communication abilities faculty needs to keep developing the educational environment and to make efforts to ensure more opportunities for students to make presentations at meetings as well as to train them for presenting in front of an audience. The effect of presentations delivered by undergraduate and graduate students majoring in the field of electrical and electronic engineering is discussed and examples of good practices for training students using presentations at meetings in the fields of physics, engineering, and technologies are also given in the paper.

 

Бързата глобализация изисква изследователите и инженерите да имат широки научни познания, логическо мислене, да могат да решават проблеми, да могат да се изразяват и представят. За подобряване на тези умения и за да се подпомогне прогреса на студентите в тези практически умения, преподавателите трябва да развиват методите за обучение и да полагат усилия за предоставяне на повече възможности на студентите да презентират на различни форуми както и да ги обучават за успешното им представяне пред аудитория. В тази работа са представени и дискутирани данни за подготвени презентации на студенти, обучаващи се в областта на електрониката и електротехниката в Хирошимския Технологичен Институт, Хирошима, Япония, дадени са примери за добри практики за възможности за участия и представяне на студенти на конференции и други форуми в България в областта на физиката, инженерните науки и технологиите.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Tanioka T., Vutova K., Yamauchi M., Tanaka T. Training students using presentations at meetings in the fields of physics, engineering and technologies. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51 (5-6), 2016, pp. 309-314, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20160506-53