Obtaining of pure molybdenum through electron beam melting of scrap materials

Obtaining of pure molybdenum through electron beam melting of scrap materials
Vania Vassileva, Katia Vutova, Maria Naplatanova, Nagegownivari Munirathnam, Dinesh Amalnerkar

 

Cite as:

Investigations are carried out applying electron beam melting method for obtaining of pure molybdenum from waste materials. The obtained results are presented and factors controlling the refining processes of metal impurities have been also studied. Effective technological schemes for obtaining of pure molybdenum with good structure are proposed.

 

Представени и анализирани са резултати от проведени изследвания за получаване на чист молибден чрез електроннолъчево топене и рафиниране на молибденов концентрат и чрез рециклиране по електроннолъчев метод на отработени материали, съдържащи молибден. Предложени са ефективни технологични схеми за получаване на молибден с висока чистота и качествена структура.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Vassileva V., Vutova K., Naplatanova M., Munirathnam N., Amalnerkar D. Obtaining of pure molybdenum through electron beam melting of scrap materials. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51 (5-6), 2016, pp. 304-308, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20160506-52