Technology of electron beam welding of pressure vessels made of steel 30KHGSA

Technology of electron beam welding of pressure vessels made of steel 30KHGSA
Andrei P. Sliva, Aleksei L. Goncharov, Viktor K. Dragunov, Egor V. Terentyev

 

Cite as:

Technology of manufacturing of welded structures from 30KhGSA steel for high-pressure vessels is developed. This technology provides qualitative formation of welded joints, including electron beam welding, heat treatment and ultrasonic quality control with using phased array and TOFD methods. Electron-beam welding conditions for imitators of welds with using of electron beam scanning along a circular trajectory are selected. They allow to obtain high-quality welded locking butt joints without formation of such defect as formation of peaks in the root of welded joint. Welded joints were put to tensile tests; also metallographic studies of weld metal structure, heat-affected zone and base metal were done. Characteristics of metal’s strength and plasticity in local zones of welded joint (metal of welded joint, heat-affected zone) are determined with the help of ball’s indentation. There was established that heat treatment of welds leads to more uniform distribution of mechanical properties. Metallographic studies and mechanical tests have shown that in the area of welded joint’s closure structure and mechanical properties are identical to metal of welded joint.

 

Разработена е технологията на производство на заварени структури от стомана 30KhGSA за съдове под високо налягане. Тази технология обезпечава качествено формиране на заваръчно съединение, използвайки ЕЛЗ, термообработка и качествен контрол на шева с ултразвук. Подбрани са параметрите на ЕЛЗ на имитатори на шева със сканиране на лъча по кръгова траектория. Те позволяват да се получи висококачествен край на шева, при заваряване на две плочи с допрени краища, без да се формира дефект – пик в корена на шева. Шевовете бяха подложени на тестове на разтягане, металографски тестове на метала на шева, на термично-повлияната зона и на основния метал. Характеристики на якостта и пластичността на метала в локалната зона на шева (шева и термично-повлияната зона) са определени с помощта на топче. Установено бе, че термообработка на шева води до по- равномерно разпределение на механичните свойства. Металургичните изследвания и механичните тестове показаха, че в края на шева микроструктурата и механичните параметри са идентични с тези на самия шев.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Sliva A. P., Goncharov A. L., Dragunov V. K., Terentyev E. V. Technology of electron beam welding of pressure vessels made of steel 30KHGSA. Journal – Electrotechnica & Electronica (E+E), Vol. 53, No. 6-7, 2018, pp. 105-111, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20180506-01