EBW technology of combined bandage of high-speed electric machine rotor

EBW technology of combined bandage of high-speed electric machine rotor
Victor K. Dragunov, Andrey P. Sliva, Egor V. Terentyev, Alexey L. Goncharov, Artem Yu. Marchenkov, Maxim A. Portnov

 

Cite as:

Welding technology for the high-speed rotor combined bandage made of dissimilar ferromagnetic and paramagnetic alloys is developed. The possibility of high-quality welded joints obtaining with the free weld root formation using the electron beam welding with the saw-edged beam scanning is shown. Metallographic researches and necessary mechanical tests of explored weld joints are performed. The possibility of weld joint strength raise up to 98% of 36NKhTYu alloy strength on account of heat treatment and contact hardening is shown.

 

Разработена е заваръчна технология на високо- скоростен роторен бандаж от различни феромагнитни и парамагнитни сплави. Показана е възможността за получаване на заваръчен шев с високо качество, със свободно формиран корен, ако се използва ЕЛЗ с пилообразно сканиране на лъча. Направени са металургични изследвания и необходимите механични тестове на изследваните заваръчни шевове. Показана е възможността за нарастване на якостта до 98% от якостта на 36NKhTYu сплав поради топлинната обработка и контактното затвърдяване.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Dragunov V. K., Sliva A. P., Terentyev E. V., Goncharov A. L., Marchenkov A. Yu., Portnov M. A. EBW technology of combined bandage of high-speed electric machine rotor. Journal – Electrotechnica & Electronica (E+E), Vol. 53, No. 6-7, 2018, pp. 112-118, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20180506-02