Recent trends and future developments of SCP-RPSC high altitude platform systems

Recent trends and future developments of SCP-RPSC high altitude platform systems
Veselin B. Demirev

 

Cite as:

A new technology for broadband wireless access to the fixed networks, named High Altitude Platform Systems (HAPS) is under development now as an effective solution of the “Last mile” communication problems. The application of the proposed by the author SCP-RPSC approach in broadband HAPS communications was reported in several previous reports. It is based on a new principle for virtual electronic beam steering of high gain antennas with sufficient isolation among the space distributed radio sources. A retrospective review of the step by step approach, used by the author for development of SCP-RPSC technology in HAPS, is given in this report. Applications, dealing with Line of Sight, Non-Line of Sight and Feeder Lines are considered too. The traffic capacity of such systems is compared with the conventional HAPS system, based on multiple “spot beams” approach.

 

Една нова технология за широколентов радиодостъп до фиксираните мрежи, наречена Системи на високи платформи (HAPS) навлиза в борбата за евтина и ефективна “Последна миля – Last mile” на широколентовия пренос. Приложението на разработения от автора принцип SCP-RPSC в широколентовите HAPS комуникации е изложено в няколко предишни публикации. При технологията SCP-RPSC се осъществява виртуално електронно сканиране на един или няколко антенни лъча с голям коефициент на усилване и с висока пространствена избирателност. В настоящата работа са представени различните етапи от развитието на предлагания подход за условия на директна радиовидимост, многолъчево разпространение и за фидерни HAPS линии. Резултатите от анализа на трафичния капацитет на една SCP-HAPS система са сравнени с тези на конвенционална HAPS система, използваща технологията “spot beams”.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Demirev V. B. Recent trends and future developments of SCP-RPSC high altitude platform systems. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 50 (1-2), 2015, pp. 30-36, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20150102-04