Specialized controller for managment of industrial and consumer lighting

Specialized controller for managment of industrial and consumer lighting
Lyuben A. Iliev, Daniel L. Todorov, Nikolay P. Mihailov, Petko K. Mashkov

 

Cite as:

A lighting controller prototype is presented, which is intended to be used for lighting control in poultry farms, where a precise control of the lighting cycle and intensity is required. Such farms require 24 hours per day control of the lighting in order to provide optimal results for the production and also the best living conditions possible for the poultry. The suggested controller can be used also in industrial or domestic buildings and facilities in order to provide intelligent and energy efficient lighting control. Several wide spread analog dimming control interfaces and digital communication interfaces are implemented for maximum with lighting power supplies. The implemented control interfaces are: Digital potentiometer with range from 0 to 100 KΩ with 255 steps; two PWM outputs, frequency controlled, from 100 to 10000 Hz and resolution of 255 steps; Phase control dimming module up to 16A mainly for incandescent lighting. Three different communication interfaces are implemented for data and command exchange: RS485, USB and RF 2.4 GHz, with range up to 100 meters indoors. Operational data tables can be stored in 1 Mbit EEPROM and a Real Time Clock, battery buffered, is used for real time lighting programs.

 

В тази статия се разглежда проектирането и изработката на прототип на контролер за осветление, предназначен за управление на осветлението в птицеферми, където е необходим непрекъснат прецизен контрол на осветлението за постигане на максимална ефективност при отглеждането на животните и минимални разходи на енергия. Представеният контролер също може да бъде използван за управление на индустриално и битово осветление с цел автоматизация и ефективност. Вградени са някои широко разпространени аналогови интерфейси за димиране на осветителни тела. Те са: цифров потенциометър с обхват от 0 до 100 KΩ с 255 степени, два широчинно импулсни изхода с управляема честота от 100 до 10000 Hz и 255 стъпки, фазов димер с възможност за управление на ток до 16А. Три отделни комуникационни интерфейса са имплементирани за обмяна на данни между устройствата: RS485, USB и безжичен RF 2.4 GHz с обхват до 100 m в затворени помещения. Предвидена е енергонезависима памет EEPROM с обем 1 Mbit за съхранение на оперативни данни и часовник за реално време за изпълнение на осветителни програми.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Iliev L. A., Todorov D. L., Mihailov N. P., Mashkov P. K. Specialized controller for managment of industrial and consumer lighting. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 50 (1-2), 2015, pp. 37-41, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20150102-05