Radiocommunication systems for the developing countries – the Bulgarian contribution

Radiocommunication systems for the developing countries – the Bulgarian contribution
Veselin B. Demirev

 

Cite as:

In the last several months, the world and the global media attention were focused exclusively toward the refugees, going from near east to the developed Central European countries. It was explained, that most of them are economical, not political migrants. One of the possible ways to solve this problem is to create good political and economical opportunities in the developing countries in order to hold back the refugees in their own birthplaces. One of the first steps that should be done is the building of telecommunication infrastructure, based on cheap and effective wireless technologies. An analytical review of the wireless communication systems, suitable for the developing countries, is given in this report. Special attention is given to the antenna systems and the associated problems. The advantages of the proposed by the author SCP-RPSC and SC-CDMA principles and technologies are comment. Their particular applications for developing countries are listed below:

• Satellite radio and TV broadcasting – SCP;

• Wireless access to Internet for urban areas – HAPS, WIMAX;

• Wireless access to Internet for suburban and rural areas – RPSC-MA;

• Feeder lines for terrestrial and LEO base stations;

• Personal mobile communications using integrated terrestrial-satellite systems – SC-CDMA.

 

Вниманието на световната общественост и медии през последните месеци беше насочено изключително към започващото преселение на разнородни по етнически произход бежански групи от Близкия изток към развитите централно-европейски страни. Посочено беше, че в основната си част този човешки поток се състои от икономически, а не от политически емигранти. Един от пътищата за решаването на проблема е създаване на благоприятни политически и икономически условия в слаборазвитите страни с оглед задържането на бежанците в собствените им държави. Важна съставна част от необходимите за целта мерки представлява създаването на телекомуникационна инфраструктура, базирана на евтини и ефективни технологии, използващи безжичен достъп в различните им сегменти – от потребителски до служебни. В настоящия доклад са анализирани възможностите на предложените от автора принципи и реализиращите ги безжични технологии SCP-RPSC и SC-CDMA с оглед решаване на антенните проблеми на бъдещите телекомуникационни системи с различно предназначение, подходящи за условията и финансовите възможности на развиващите се страни.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Demirev V. B. Radiocommunication systems for the developing countries – the Bulgarian contribution. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51 (3-4), 2016, pp. 30-36, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20160304-05