Modern advances in energy based electrosurgical devices

Modern advances in energy based electrosurgical devices
Viktor Tomov, Serafim Tabakov

 

Cite as:

A modern electrosurgical apparatus incorporates digital mechanisms to control the effect of radio frequency (RF) energy delivered to the body tissue. These mechanisms range from a closed loop system with constant power delivery to adaptive power control with tissue resistance sensing. Important design considerations and constrains include minimal thermal spread and damage of the body tissue. Based on the current research and the experience gained, it is concluded that additional optimization is achievable by digital signal processing of the output current and voltage waveforms of the electrosurgical apparatus. This leads to more effective method to control specific physical effects, such as minimized electrode-tissue arcing, low tissue carbonization or vessel sealing.

 

Съвременните електрохирургически апарати включват различни схемни и програмни решения, които дават възможност за управление на ефекта от радио-честотна енергия, подадена към третираната тъкан на пациента. Целта е, осъществяване на по-слабо топлинно натоварване на страничните тъканни структури с минимални нежелани увреждания. В различни апаратни реализации тези механизми на въздействие се осъществяват, чрез система със затворена обратна връзка по мощност, или чрез прилагане на адаптивен алгоритъм за регулиране на изходната мощност на базата на измерено тъканно съпротивление. От направеното проучване и натрупан опит се стига до извода, че допълнителна оптимизация може да бъде постигната чрез прилагане на цифрова обработка на изходните сигнали на електрохирургическия генератор. Очакваният ефект е хирургическа интервенция с намаляване на искрите между електрод-тъкан и по-малко карбонизиране или запечатване на кръвоносни съдове.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Tomov V., Tabakov S. Modern advances in energy based electrosurgical devices. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 52 (7-8), 2017, pp. 10-13, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20170708-02