Non uniform array antenna with three Luneburg lenses

Non uniform array antenna with three Luneburg lenses
Peter Apostolov, Alexey Stefanov

 

Cite as:

This article is an extension of research on the method of compressed cosines in array antennas synthesis. Theory and technical solution for the synthesis of non-uniformly spaced linear array with three Luneburg lenses are proposed. The applied theory allows synthesis of broadband array with high selectivity and without side-lobe array factor. Such an antenna system has no analogues. The array antenna is suitable for radio astronomy and radiolocation.

 

Статията е продължение на изследванията на метода на компресирани косинуси в областта на антенните решетки. Предложена е теория и техническо решение за синтез на 3 елементна линейна антенна решетка с неравномерно разстояние между излъчвателите – лещи на Люнеберг. Приложената теория позволява конструиране на свръх широколентова антенна решетка с високо селективен множител на решетката и без странични излъчвания. Подобна антенна система няма аналог и е подходяща за радиоастрономия и радиолокация.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Apostolov P., Stefanov A. Non uniform array antenna with three Luneburg lenses. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 52 (7-8), 2017, pp. 14-18, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20170708-03