Improved wind turbine control using maximum torque per ampere control strategy taking into account the magnetic saturation

Improved wind turbine control using maximum torque per ampere control strategy taking into account the magnetic saturation
Boris Demirkov

 

Cite as:

This paper represents an approach for improving the maximum torque per ampere (MTPA) control strategy for permanent magnet synchronous generator (PMSG). The MTPA permits the optimization of the generator stator current for a given torque, which leads to lower winding losses. The machine parameters are used for calculation of the stator currents. These parameters vary due to magnetic saturation which affects overall system performance. The improved algorithm takes into account the magnetic saturation of the machine material. The effect of the phenomena over the control of the generator is examined and a compensation approach is proposed.

 

Тази статия представя подход за подобряване на стратегията за управление максимален въртящ момент за ампер (MTPA) за синхронен генератор с постоянни магнити (PMSG). MTPA позволява оптимизиране на статорния ток при даден въртящ момент, което води до по-ниски загуби в намотката. За изчисляване на статорните токове се използват параметрите на машината. Тези параметри се променят поради магнитно насищане, което влияе върху цялостната производителност на системата. Разработеният алгоритъм отчита насичането на магнитните материали. Изследва се ефектът от явленията върху управлението на генератора и се предлага подход за неговата компенсация.

 

Cite this article as:

Demirkov B. Improved wind turbine control using maximum torque per ampere control strategy taking into account the magnetic saturation. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 54 (1-2), 2019, pp. 26-34, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20190102-05