Geo-referenced system for air quality monitoring

Geo-referenced system for air quality monitoring
Kamen Boyadzhiev

 

Cite as:

This paper presents a developed system for detecting air pollutants and their concentration and monitoring the ambient environment parameters. The system generates geo-referenced data which is recorded to a local MySQL database and further processed. Gathered data could be used in an internet-based information system for real-time air quality monitoring or in a Geographic Information System for decision making and better visual presentation.

 

Тази статия представя разработена система за регистриране на газови замърсители във въздуха и техните концентрации и мониторинг на параметрите на околната среда. Системата получава гео-реферирани данни, които се записват в локална MySQL база данни и подлежат на допълнителна обработка. Събраните данни могат да се използват в интернет базирана информационна система за мониторинг на качеството на въздуха в реално време или в географска информационна система (ГИС) за по-добра визуална презентация и вземане на решения.


Download PDF full text

Cite this article as:

Boyadzhiev K. Geo-referenced system for air quality monitoring. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 55 (9-12), 2020, pp.105-108, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20200912-02