Electroencephalography for TV advertisement decomposition

Electroencephalography for TV advertisement decomposition
Georgi Tsenov , Stilyan Georgiev, Stanimir Andonov, Valeri Mladenov

 

Cite as:

With the introduction of mobile devices with easy to access high processing power, in the late years is possible to perform analysis of bio signals in real time at any place. Such is the case for electroencephalographic signals (EEG) that can be measured from the human skull. With EEG data, we can have a representation of some aspects of the human brain activity. Lately there is the possibility to measure EEG data with wireless and easy to operate EEG headsets that provides opportunities for fast and mass measurements. With detection of certain informative features that are user independent, we can perform simple classifications process and apply the measured brainwaves in variety of applications. In this paper, we present the application of EEG brainwaves for recognition of the degree of attention that is applicable for evaluation of media content from variety of recipients and we present the informative features that we use, calculated from EEG measurements.

 

С навлизането в бита през последните години на мобилни устройства с висока изчислителна способност стана възможен анализа на биологични сигнали в реално време и на всяко място. Подобен е и случаят с електроенцефалографските (ЕЕГ) сигнали, които могат да бъдат измерени от главата на човек. С ЕЕГ данните ние можем да имаме представителност за мозъчната активност. През последните години се появи възможността за запис на ЕЕГ данни с използване на безжични шапки с електроди предоставящи възможност за бързи и лесни измервания на мозъчната активност. С възможността да се откриват определени информативни признаци, които не зависят от това от кой потребител са снети, става възможно да се прилагат различни класификатори на мозъчните вълни с множество приложения. В тази публикация представяме приложението на ЕЕГ вълните за разпознаване и оценка степента на внимание при медийно съдържание получено от тестова група и представяме използваните информативните признаци получени от измерените данни.


Download PDF full text

Cite this article as:

Tsenov G., Georgiev S., Andonov S., Mladenov V. Electroencephalography for TV advertisement decomposition. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 55 (3-4), 2020, pp.41-48, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20200304-02