Dynamic processes in welded seams during welding with high-concentrated power sources

Dynamic processes in welded seams during welding with high-concentrated power sources
Elena M. Fedoseeva, Tatyana V. Olshanskaya

 

Cite as:

The dynamic processes happening in the welded seams received by welding by the highconcentrated power sources are of considerable interest. Change of the intense deformed state in ring welded seams is considered. The maximum values of tension are created on border of transition of the main metal to strengthening of a root of a seam and in a zone of a heterogeneous strip. The theoretical coefficient of concentration of tension is equal 1.3 which needs to be considered when calculating on the cyclic durability of linear part of pipelines. Near the inclusions concentrated in a heterogeneous strip on limit of the section with a metal matrix, tension grows because of distinction of physical characteristics of a steel matrix and inclusions, the theoretical coefficient of concentration of tension is equal to 1.8.

 

Динамичните процеси в заварките, произведени чрез заваряване със силно концентрирани източници на енергия са от значителен интерес. Разгледана е промяната в състоянието на стрес – щам в кръговите заварки. Максималните напрежения, генерирани в интерфейса на основния метал за укрепване на корените и в зоната на хетерогенни образувания. Теоретичният коефициент на концентрация на напрежение е 1.3, което трябва да се вземе предвид при изчисляването на цилиндричната трайността на линейната част на тръбопроводи. Близо включвания концентрирани в хетерогенна група на границата с интерфейса на метална матрица, напрежението нараства поради разликите във физическите характеристики на стомана матрицата и примесите, теоретичен коефициент на концентрация на напрежение е 1.8.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Cite this article as:

Fedoseeva E. M., Olshanskaya T. V. Dynamic processes in welded seams during welding with high-concentrated power sources. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51 (5-6), 2016, pp. 108-112, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20160506-18