Specific occurrences in DC/DC converters used in flyback mode

Specific occurrences in DC/DC converters used in flyback mode
Tatyana Neycheva, Jecho Kostov

 

Cite as:

The flyback commutation mode is usually chosen when capacitor has to be charged to certain high voltage. The power source supplies portions of energy into the field of air gap transformer that are further transferred to the capacitor. The process is continuously repeated until the selected voltage is reached. There are some specific occurrences due to the stray capacity distributed between the coil windings in the range of several pF usually neglected by the designer. The carried out experiments and analysis prove that this capacity has quite a lot of influence on the ongoing processes, as well as on the converter efficiency.

 

В случаите, в които трябва да се зарежда кондензатор до високо напрежение често се предпочита комутационен режим, наречен flyback. При него първичният източник зарежда порция енергия в полето на трансформатор с въздушна междина, след което тази енергия се прехвърля в кондензатора. Процесът се повтаря многократно до постигане на зададеното изходно напрежение. Особените явления, за които става дума, се дължат на наличието на паразитен разпределен капацитет между навивките на високоволтната бобина на трансформатора (няколко pF), който обикновено остава настрана от вниманието на проектанта. В статията е доказано, че този капацитет има не малко влияние както върху развитието на процесите, така и върху ефективността на преобразувателя.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Neycheva T., Kostov J. Specific occurrences in DC/DC converters used in flyback mode. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51 (3-4), 2016, pp. 11-15, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20160304-02