Some topics and other applications of electron beam

Some topics and other applications of electron beam
Masud Naraghi

 

Cite as:

In this paper one of the applications of the electron beam presented is for simulation of electron density of plasmas to calibrate microwave electron density probes during the blackout period of reentry vehicles to earth atmosphere, where electron densities 108 to 1012 electrons per cm3 is generated in the flow field surrounding the vehicle. The second application is in manufacturing “sealed in” electron tubes such as Klystrons, and CRTs. Other applications are investigating the cause of a precursor radiation by lightening, which is simulated in the laboratory by electromagnetic shock tubes.

 

В тази статия едно от представените приложения на електронния лъч е за симулиране на електронната плътност на плазми за калибриране на микровълнови сонди за електронна плътност по време на периода затъмнение на летателни апарати при навлизане в земната атмосфера, където се генерират електронни плътности от 108 до 1012 електрона на cm3 в областта на потока заобикалящ апарата. Второто приложение е свързано с производството на “запечатани” електронни тръби като клистрони и кинескопи. Други приложения изследват причината за предшестващата радиация при мълния, което е симулирано в лабораторни условия чрез електромагнитни ударни тръби.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Naraghi M. Some topics and other applications of electron beam. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51 (5-6), 2016, pp. 10-13, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20160506-02