Simulation design of piezoelectric ultrasonic IoT-sensor (PMUT)

Simulation design of piezoelectric ultrasonic IoT-sensor (PMUT)
Mila Ilieva-Obretenova

 

Cite as:

Of particular interest is the development of an aromatic image synthesizer that can reproduce a given variety of aromas in the surrounding environment, leading to indirect changes in psychophysiological indicators and behavioral responses of the human body.

 

Пиезоелектричният ултразвуков микродатчик (PMUT) е микроелектромеханична система(MEMS). За разлика от големите пиезоелектрични сензори, които използват движението от дебелината на пластинка от пиезоелектрична керамика, PMUT се основава на вълнообразното движение на тънка мембрана, свързана с тънък пиезоелектричен филм. Настоящата статия предлага алгоритъм за проектиране на симулация на PMUT-сензор с висока степен на детайлизация и представя функции за програмиране на контролер от високо ниво. Предназначена е за студенти, преподаватели и проектанти. Дизайнът на експеримента включва прилагане на теориите за: PMUT, усилвател, Шмит-тригер, SR-тригер, схема „следене-запомняне“, аналогово-цифрово преобразуване, контролер и радиочестотно предаване. Методологията принадлежи към edge computing. С избраната степен на детайлизация алгоритъмът е добра основа за проектиране на мрежов елемент в среда на IoT.


Download PDF full text

Cite this article as:

Ilieva-Obretenova M. Simulation design of piezoelectric ultrasonic IoT-sensor (PMUT). Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 54 (7-8), 2019, pp. 132-137, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20190708-03