PSpice model of a brushless machine operating in a generator mode by converting the inverter in a boost converter

PSpice model of a brushless machine operating in a generator mode by converting the inverter in a boost converter
Ivan P. Maradzhiev, Emil I. Dinkov

 

Cite as:

Brushless machines are increasingly used in various fields of engineering, due to their simplicity, reliability and easy manner for control. The present paper is focused on the machine operation in a generator mode. Modeling and simulating of a brushless machine enable determining the optimal way of managing the machine in a motor and in a generator mode. The paper considers the PSpice model of a brushless machine. The machine operates in a generator mode by converting the inverter in a boost converter. The conditions for the transition from a motor mode to a generator mode of the brushless machine are analyzed. It is estimated the impact of the supply voltage of the battery and the speed of the machine on the returned amount of energy to the power supply. The purpose of the paper is to simulate the operation of a brushless machine in a generator mode by converting the inverter in order its usage in an electric vehicle.

 

Поради своята простота, надеждност и прост начин за управление, безчетковите машини намират все по-голямо приложение в различни области на техниката. Съществен интерес представлява възможността за работа на такъв тип машини в генераторен режим. Моделиране и симулиране на безчеткова машина предлага удобен начин за определяне на оптималния начин за управление на машината в двигателен и генераторен режим на работа. В настоящия доклад се разглежда PSpice модел на безчеткова машина. Машината се поставя в генераторен режим на работа, чрез преобразуване на инвертора в повишаващ преобразувател. Направен е анализ на условията за преминаването от двигателен в генераторен режим на безчетковата машина. Анализирано е влиянието на стойността на захранващото напрежение на акумулатора и скоростта на въртене на машината върху количеството върната енергия. Изследванията са направени с оглед използването на безчетковите машини в електрически превозни средства.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Maradzhiev I. P., Dinkov E. I. PSpice model of a brushless machine operating in a generator mode by converting the inverter in a boost converter. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 49 (1-2), 2014, pp. 40-44, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20140102-07