Problems related to EMC caused by low-altitude flying drones in urban environment

Problems related to EMC caused by low-altitude flying drones in urban environment
Georgi Petrov, Anushka Stancheva

 

Cite as:

Mass electrification of personal transportation vehicles creates prerequisites for massive mobile sources of electromagnetic interference. These is especially strong in dense urban environments. The problem with the introduction of 3D drone traffic will create a number of problems associated with the generation of unacceptable interference in communication and navigation aids. The EMC problems for this type of transport are justified but not well addressed in the publicly available literature, as the regulations currently required typically cover non-urban passenger aircraft and some general radio regulations concerning autonomous transportation.

 

Мащабната електрификация на персоналните транспортни средства се свързва със създаването на пред- поставки за излъчване на мощни електромагнитни смущения от мобилни източници в градска и индустриална среда. Това в особена степен касае развитието на 3D дрон транспортните услуги в градски условия свързани с нарушения в работата на навигационните и комуникационните устройства. Макар проблемите на ЕМС във въздушния транспорт да са добре адресирани в частта гражданско въздухоплаване, до момента няма обединен документ с препоръки за тези и други свързани с това проблеми при масовизацията на градския дрон транспорт, който да послужи като отправна точка за нови дизайнери на подобни системи.


Download PDF full text

Cite this article as:

Petrov G., Stancheva A. Problems related to EMC caused by low-altitude flying drones in urban environment. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 55 (1-2), 2020, pp.1-13, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20200102-01