Laser Scalpel

Laser Scalpel
Viktor M. Spivak, Vladislav Y. Khaskin, Mikhay S. Tirshu

 

Cite as:

It is shown that the laser scalpel can easily and without any mechanical force cut both soft and hard (bone) living tissue. This is a low-impact operation with cutting width – 0.1 … 0.5 mm. Evaporation mechanism of laser damage of biological tissues, which lead to instant blood vessels coagulation, causes no bleeding.

 

Показано е, че лазерният скалпел може лесно и без никаква механична сила да реже мека и твърда (кости) жива тъкан. Широчина на рязане е от 0.1 до 0.5 mm. Механизмът на лазерното рязане минимално уврежда биологичните тъкани около среза, а коагулацията на кръвта в прерязаните кръвоносни съдове спира кървенето в областта на лазерния срез.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Spivak V., Khaskin V., Tirshu M. Laser scalpel. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 49 (5-6), 2014, pp. 324-328, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20140506-54