Thermal model of bidirectional DC/DC converter

Thermal model of bidirectional DC/DC converter
Evgeni Malev

 

Cite as:

The purpose of this article is to create and analyze a mathematical model of Isolated full-bridge bidirectional DC/DC converter for electric vehicle application. The article considers and analyzes mathematical models of the proposed topology converter through the software products Comsol and Matlab. The models describe the thermal processes that take place between the main components of the converter and the power switch heatsink.

 

Целта на тази статия е анализирането и създаването на математически модели на Мостов изолиран двупосочен импулсен преобразувател за постоянно напрежение, намиращ приложение в електрически автомобили. Статията разглежда и анализира математически модели на предложената топология на преобразувател чрез софтуерните продукти Comsol и Matlab. Моделите описват термичните процеси, които протичат между основните компоненти на преобразувателя и радиатора на превключвателя на захранването.


Download PDF full text

Cite this article as:

Malev E. Thermal model of bidirectional DC/DC converter. Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 56 (1-2), 2021, pp.20-28, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20210102-03