QoS Guarantee for cloud based ambient assisted living architecture

QoS Guarantee for cloud based ambient assisted living architecture
Georgi Balabanov

 

Cite as:

The concept Ambient Assisted Living (AAL) refers thus to the study and development of intelligent systems to support older people in their everyday life, offering a secure conditions in daily environment preferred by user. Via AAL the communication and information technologies, products and services come in elderly social environment. eWALL, is an innovative open-source Ambient Assisted Living platform that aims to address the challenges by means of an advanced cloud-based infrastructure. This paper will present solutions for QoS guarantee of data traffic flows at Cloud Based eWall Ambient Assisted Living platform. A Dynamic Queue Management Priority Buffer (DQMPB) for QoS control in eWall Home Gateway is proposed. DQMPB provides different treatment for the different traffic flows to suit their own QoS requirements. The article presents results of performance studies undertaken via real system and simulation modeling.

 

Концепцията на интелигентната заобикаляща среда е насочена към изучаването и разработката на интелигентни системи, които да подпомагат възрастните хора в тяхното ежедневие, предоставяйки им желаните от тях сигурни условия на живот. Чрез интелигентната заобикаляща среда комуникационните и информационни технологии, продукти и услуги навлизат в социалното обкръжение на възрастните хора. eWALL е иновативна платформа за интелигентна заобикаляща среда с отворен код, базирана на облачна инфраструктура. Тази статия представя решения за гарантиране на качеството на обслужване на потоците от данни в облачно базираната eWall платформа. Предложена е система с приоритети с динамично управлние (DQMPB) за гарантиране на качеството на обслужване в домашния шлюз на eWall. DQMPB осигурява различно обслужване на различните типове трафични потоци, задоволявайки техните условия за качество на обслужването. Статията представя резултати, получени от измервания в реална система и симулации.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Balabanov G. QoS Guarantee for cloud based ambient assisted living architecture. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 51 (11-12), 2016, pp. 6-9, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20161112-02