Challenges of quality of experience management for cloud based ambient assisted living services and applications

Challenges of quality of experience management for cloud based ambient assisted living services and applications
Georgi Balabanov

 

Cite as:

The aim of the Cloud Based Ambient Assisted Living (CBAAL) refers thus to the study and development of intelligent systems to support independent living of senior citizens, compensating for prevailing age-related physical and cognitive impairments, offering a secure conditions in daily environment preferred by user. This is done by creating a caring home environment, meaning an environment that “senses” intuitively the wishes and needs of the person that lives in this house, providing unobtrusive daily support, notifying formal and informal caregivers when necessary and serving as a bridge to supportive services in areas such as risk management and home safety, eHealth and lifestyle management as well as activities of daily living. The CBAAL is a bridge between information technologies and senior citizens social environment. Quality of Experience (QoE) Management poses a challenging task, aimed at meeting specific senior citizens user expectations and requirements regarding reliable and cost-effective communication, access to specified services and applications, anytime and anywhere. This paper proposes a taxonomy and models for the evaluation of the QoE Management for CBAAL services and applications. The article presents results of performance studies undertaken via eWall project.

 

Концепцията за интелигентната заобикаляща среда е насочена към изучаването и разработката на интелигентни системи, които да подпомагат възрастните хора в тяхното ежедневие, компенсирайки преобладаващите сред тях, свързани с възрастта заболявания, предоставяйки им желаните от тях сигурни и комфортни ежедневни условия на живот. Това се постига чрез създаването на обгрижваща домашна среда, която „усеща“ желанията и нуждите на потребителите и им осигурява дискретно всекидневно подпомагане, уведомява грижещите се за тях близки и медицински лица, когато е необходимо. Чрез интелигентната заобикаляща среда комуникационните и информационни технологии, продукти и услуги навлизат в социалното обкръжение на възрастните хора. Съществуват множество предизвикателства пред управлението на качеството на възприемане за крайния потребител на такиви услуги и приложения. Тази статия представя класификация и модели за изследване на качетвото на възп- риемане на облачно базирани услуги и приложения за интелигентна заобикаляща среда. Статията представя резултати, получени от проекта eWall.

 

Download PDF full text

Cite this article as:

Balabanov G. Challenges of quality of experience management for cloud based ambient assisted living services and applications. Journal – Electrotechnica & Electronica (Е+Е), Vol. 52 (3-4), 2017, pp. 1-4, ISSN: 0861-4717 (Print), 2603-5421 (Online)

20170304-01